فرهنگ

Home/فرهنگ
فرهنگ2018-04-05T05:08:43+00:00

ساختار برنامه های انستیتوت فرانسه در افغانستان به منظور توسعه و رشد فرهنگ فرانسه و افغانستان، و ایجاد رابطه متداوم بین هنرهای فولکلور محلی و معاصر ترتیب و تنظیم گردیده است. راه اندازی کارگاه های آموزشی عملی و نظری در چهارچوب پروژه های خاص هنری و با دعوت کارشناسان داخلی و بین المللی گامی دیگر برای نیل به این اهداف میباشد. فضا و امکانات ویژه برای هنرمندان و کارشناسان افغا ِن اروپایی / امریکایی که به افغانستان برمیگردند و یا سفر میکنند مهیا میگردد تا آموزه ها و تجارب خود را با هموطنان شان شریک سازند.

برنامه رونمایی آلبوم موسیقی «سفر به کودکی» و نمایشگاه نقاشی «لکه»

سلایدر, عکس ها, فرهنگ, نمایشگاه, هنرهای تجسمی|

برنامه رونمایی آلبوم موسیقی «سفر به کودکی» و نمایشگاه انفرادی نقاشی به نام «لکه» از فرشاد اکبری، جوان افغان به تاریخ 8 اپریل 2021 در انستیتوت فرانسه در