انستیتوت فرانسه برگزار کننده رسمی برنامه های بین المللی وزارت امور خارجه فرانسه در بخش برای ارتقای ژانر های مختلف موسیقی میباشد؛ که جشن جهانی موسیقی مثال بارز آن است.

ایفا در جریان سال میزبانی گروهای هنری متعدد و کنسرت ها از تمام سبک های موسیقی را چون: موسیقی کلاسیک، موسیقی محلی، راک، هیپ هاپ و غیره سبک های موسیقی فرانسوی و افغانی به عهده میگیرد.

همکاران بزرگ فرهنگی ما همانند: بنیاد فرهنگی آغا خان و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به ما فرصت کشف استعداد های نهان و آشنایی با هنر والای هنرمندان چیره دست محلی را از سراسر افغانستان مساعد میسازند.

آرشیف

موسیقی غزل

موسیقی غزل

کنسرت موسیقی پارسی

کنسرت موسیقی پارسی

کنسرت ولوبیچ کانسوریم

کنسرت ولوبیچ کانسوریم