هنرهای تجسمی

Home/فرهنگ/هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی2018-04-15T07:26:44+00:00

رسانه های امروزی در نتیجه ارتباطات توانسته اند تا برخی از نیاز هنری جامعه را تشخیص بدهند؛ و جوانان هنرمند را بیشتر علاقه مند ایجاد و کاربرد سبک های معاصر هنری نموده اند.

درنتیجه انستیتوت فرانسه نیز موسیقی معاصر و تکنالوژی نوین (هنرهای دیجیتالی، فیلم های انیمیشن و سه بعدی) را تحت تمرکز خاص فعالیتهای خویش قرار داده است.