برنامه تیاتر و هنر روی صحنه به منظور نمایش، رشد و ترویج فرهنگ فرانسوی و افغان تدویر یافته است.
دیالوگ و تقابل هنرهای کلاسیک محلی و معاصر از اهداف دیگر این برنامه هاست که با راه اندازی کارگاه های آموزشی عملی و نظری در چهارچوب پروژه های خاص هنری و با دعوت کارشناسان داخلی و بین المللی در این بخشها دایر میگردد: تیاتر، تیاتر فزیکی، پانتومیم، سرکس و …

هنرمندان چیره دست با سعی و تلاش دوامدار، و با خلاقیت های هنری و جذاب صحنه نمایش ایفا را برای علاقه مندان روزافزون برنامه های ما جالب تر و غنی تر میسازند.

ایفا همه ساله حمایت یک یا چند گروه تیاتر را برای نیل به اهداف مسلکی ایشان به عهده میگیرد. مهیا ساختن مکان برای تمرینات هنری، نمایش و معرفی ایشان به جامعه هنری شامل این حمایت میگردد.